Phan Xuân Sinh Không Còn “Đứng Dưới Trời Đổ Nát” - Vương Trùng Dương

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Nhà văn, Nhà thơ Phan Xuân Sinh vừa từ giã cõi trần ngày 28/3/2024 tại Houston, TX. Gia Đình Góc Nhỏ Sân Trường xin Thành Kính Phân Ưu cùng chị Thiên Nga và tang quyến. Nguyện cầu cho Hương Linh anh Phan Xuân Sinh sớm phiêu diêu miền cực lạc.

Nhà văn, Nhà thơ Phan Xuân Sinh là 1 cựu sinh trường Trung Tiểu Học Sao Mai Đà Nẵng. Anh đã từng cộng tác với Diễn Đàn GNST. Để tưởng nhớ anh GNST xin được trích đăng 3 bài viết về anh của 3 tác giả Vương Trùng Dương, Yên Sơn và Trần Vấn Lệ.

BCH- GNST