Mercedes SLS AMG vs Mercedes CLK63 AMG Black Series

 

 

     Here’s Why the Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series   

         Is the Best AMG Car         

 

  Mercedes SLS AMG  vs  Mercedes CLK63 AMG Black Series  

 
    Sưu tầm và tổng hợp by Nguyễn Ngọc Quang    
db43c148c6ox4y5hrxvc7lqb668gc6ox4y5hrxvc7lqb668g
 

Mercedes-Benz SLS AMG Black Series vs Mercedes-Benz CLK GTR Super Sport vs Mercedes-Benz AMG GTS

Picture of Mercedes-Benz SLS AMG Black Series
Picture of Mercedes-Benz AMG GT S
Picture of Mercedes-Benz CLK GTR Super Sport
Category SLS AMG AMG GT S CLK GTR
Max power (ps) 631 510 721
Max torque (Nm) 635 649 786
Curb weight (kg) 1640 1674 1545
Power / tonne (ps) 385 305 467

Performance

Category SLS AMG AMG GT S CLK GTR
0 - 100 kph 3.6 s 3.3 s 3.1 s
0 - 60 mph 3.2 s 3.0 s 2.9 s
Top speed 315 kph 313 kph 373 kph

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %01 %890 %2020 %16:%10
back to top