Thưởng thức cảnh tượng nhật thực năm 2024

Thưởng thức cảnh tượng nhật thực năm 2024

BM

BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM

Đường đi của nhật thực toàn phần năm nay rộng 115 dặm (185 km) và đi qua nơi sinh sống của gần 32 triệu người Mỹ, cộng thêm 150 triệu người sống ở khu vực cách dải nhật thực này chưa đầy 200 dặm (321.86 km).

 

BM

Đến năm 2044, phần lớn Bắc Mỹ mới có thể thấy lại hiện tượng nhật thực toàn phần lần tiếp theo.

 

 

 

Khánh Ngọc

 

Hồng Anh sưu tầm

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %15 %890 %2024 %16:%04
back to top