Sách mới ‘Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Hải Ngoại’ – lịch sử của một cộng đồng

Sách mới ‘Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Hải Ngoại’ 

lịch sử của một cộng đồng

 

WESTMINSTER, California (NV) – Có một mốc lịch sử đang tiến gần cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, đó là ngày tưởng niệm 50 năm miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản miền Bắc (30 Tháng Tư, 2025).