Tang Lễ Thầy Phạm Ngọc Vinh

Hình ảnh tang lễ Thầy Phạm Ngọc Vinh

Cám ơn anh Đồng Dao Hoàng Ngọc Huệ đã gởi hình ảnh đến GNST

 

 

 

Góc Nhỏ Sân Trường

 

back to top