Tiền Việt Nam 1955-1975

Tiền do Ngân hàng Quốc gia của Việt Nam Cộng hòa phát hành năm 1955-1975

Tiền giấy mệnh giá 1000 đồng do Ngân hàng Quốc gia của Việt Nam Cộng hòa phát hành năm 1955

Tiền giấy mệnh giá mười ngàn đồng phát hành năm 1975

Ngân Hàng Quốc gia Việt Nam

(National Bank of Vietnam)

1955-1975

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %16 %441 %2012 %04:%12
back to top